Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SKORPIÓ CSILLAGJEGY és SZENT ANDRÁS HAVA

2016.10.22

Papp Norbert: Találkozás

2016. október 22-én 22:48-től – 2016. november 21-én 21:25-ig!

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS HAVA – ŐSZUTÓ – ENYÉSZET HAVA

Magyarország térképén - Sopron

(N) é. sz. 47° 41′ 06″, (E) k. h. 16° 34′ 59″

November

Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek

(részlet)

A halottak hónapja

A november a kilencedik hónap volt a rómaiaknál („novem” = kilenc). A „novem” a görög „ennea”, „enneva” származéka, ez viszont a „neosz-neá”-ból eredt, s ez azt jelenti, hogy „új, félig felnőtt, tapasztalatlan” – eléggé plauzibilis megjelölése a jobb kéz gyűrűsujjának.

November első két-három napja a halottak kultuszát szolgálja, de nem római hagyatékképpen, hanem kelta befolyás alatt. Ezt bizonyítja, hogy úgy a november elsején megtartott Mindenszentek napját, mint a másodikán (vagy ha ez vasárnapra esik, akkor harmadikán) megült Halottak napját csak a 9. és 10. század óta ünnepli meg az Egyház, holott Angliában, kelta területen már a 8. században is közünnep volt. November 1. volt ugyanis a kelta év kezdete, amikor halotti áldozatokat hoztak az elhunytak tiszteletére. Amikor aztán a kelta elem a francia Egyházban is megerősödött, akkor a maguk ősi ünnepét – persze átkatolizálva – áthozták a katolikus egyházi évbe is. A november elsejei Mindszentet Kr. u. 835 óta, a másodikán tartott Halottak napját pedig 998 óta tartja meg az Egyház. Az utóbbi ünnep főként a chiliasmus hatása alatt született meg: a Krisztus utáni 1000-ik évre várt világvége szorongásos hangulatában, amikor is a halandók iparkodtak az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. Sírjaikon gyertyákat gyújtottak fel, hogy a szegény fázós lelkek ezek fényénél melengethessék magukat. A gyertyát azért is kellett a sírokon meggyújtani, hogy az ezen a napon sírjaikból kiszabadult lelkecskék újra visszataláljanak a sötétben a maguk sírjába, s ne nyugtalanítsák aztán tovább az élőket. Ilyenkor persze illett a sírokat is rendbe hozni, hogy az elhunytak szívesen maradjanak otthonukban.

 

KOS (márc. 21.-ápr. 20.): „Tudni kell, hogy a szenvedés az elkövetett tettekben rejtőzik. Ezekért a tettekért az emberen kívül senki sem felelős. A szenvedés pedig arra való, hogy az embert felébressze.”

Lehetséges kiemelt marsikus nap(ok): az önuralmat olyan fokra kell fejlesztenie, majd igyekezni ezt gyakorolni is, hogy ne érje szó a háza elejét – ez most létkérdés! Nehéz úgy élni, hogy minden és mindenki frankó lesz, vagy lehetséges e ciklusban, de ez nem a mese habbal kategória! Jó, ha tudja: amennyiben nem vigyáz, szerezhet magának néhány ellenséget! Máris felteheti a kérdést: kell-e ez önnek 30 napig? Ha valakivel most szemben találja magát, keményen küzd, és nem harcol, akkor már megérte szólnom. „Ne kérdezz, érezz, szeress ne háborúzz.” (Hooligans) A Mars az érzékenységét emeli ki! Gondolkodjon el, szükséges-e önnek tömegméretű izgalomba beszállni, és vitázni a barátaival, veszekedni a pártfogóival? Muszáj egy levegőt szívnia olyanokkal, akik elviselhetetlenné teszik a légkört? Mikor tanulja meg, hogy „közös lónak túrós a háta”? Miért kell szükségtelenül nem kedvelté tennie magát? Ez lenne a helyzet? Nem teljesen! Mert ez nem szentírás, hanem olyan következtetés, ami lehetséges! Viszont „felkészülve” helyén tudja kezelni az összes harcias kérdést, amire sem önnek, de még környezetének sincs szüksége!

Kiemelt napok: 2016. október: 22,25. november: 4,9,11,15,21.

 

BIKA (ápr. 21-máj. 20): „Adj enni kenyeret, inni bort annak, aki alamizsnát kér, öltöztesd fel, aki szükséget szenved, és aki szegény, azt ne vesd meg, Istened szívét öröm fogja elárasztani, és megjutalmaz.” (Babiloni bölcsesség)

Lehetséges kiemelt vénuszi nap(ok): a mindennapi tapasztalatok megtanítják most a gyanakvásra – ez nem ismeretlen az ön életében. Így a jelenkori ítélőképességének ez akár konstruktív erőt is tud adni dolgait illetően. Konkrétan: gyakorlatias marad anélkül is, hogy elveszítené a józan ítélőképességét. Megtanulja megérteni túlzott gyanakvásai hátulütőit is. Világi dolgokban fejlődik, de ez nem jelenti azt, hogy személyisége elveszti idealizmusának romantikus csillogását. Most a vénuszi napokon szereti a kollégáit, kedves, kellemes modorú, ezzel igyekszik mindinkább éreztetni a környezetével, hogy kölcsönösen szükségük van egymásra. Maga sem érti sokszor mi az oka erős vonzalmának a szociálisan alacsonyabban élő  sorstársai iránt. A Vénusz, a munkaerejével való visszaélését is kiemeli. Olyan betegségekkel is szembetalálhatja magát – ez sem ismeretlen az ön életében –, hogy a nemi szervek miatt kell felkeresnie a szakrendelést. Lehet más esetben is, de nincs értelme találgatni! Így szűrtem le ebből a konfigurációból, és gyakran emlegetem: szeretnék nagyokat tévedni, ugyanakkor örülök is, hogy időben tudtam szólni, ha valós a veszély!

Kiemelt napok: 2016. október: 22,27,31. november: 1,4,11,16,20.

 

IKREK (máj. 21-jún. 21): „Keress barátot, akinek szokása és érzülete a tiedhez hasonló, s akinek emberi értékére büszke lehetsz.”

Lehetséges kiemelt merkúri nap(ok):  tekintélyes végrehajtó hajlamai ellenére nem utasítja vissza a versengést, hogy hűséges maradjon önmagához privát vágyainak kielégítésében. Jelenlegi konfigurációja erős helyzet a teremtő tevékenység számára. Most nem valószínű, hogy elpocsékolja az energiáját arra, hogy embereket akar meghódítani romantikus módon, vagy felhasználja az energiáit büszkeségben, haragban, gyűlöletben a világ megvetésére.  A világban történő események lehet az oka, hogy erős önben a reformer hajlam. A Merkúr ezen állása szerint félelmetes önkontrollja van. Előnyben van/lesz azokkal szemben, akikből momentán ez éppen hiányzik. Nem tartok valószínűnek bárminemű kudarcot, vagy, hogy a kiemelt napokon  okkal, vagy ok nélkül megnehezülne a koncentrációja a hivatásbeli munkánál, vagy  éppen gyenge lenne a kommunikációja. Fel fogja ismerni, hogy a korábbi vak idealizmusa tévutakra vezette, vagy a hatalomvágya okozta a károkat. Zárom azzal, hogy nagyszerű tulajdonsága az önmaga és mások kitűnő ismerete, és olyanná teszi ez a fajta kihívás, hogy ön az, akire számítani lehet!

Kiemelt napok: 2016. október: 22,24,30. november: 2,6,9,12,14,20.

 

RÁK (jún. 22-júl. 22.): „Ha megverlek, fiam, nem halsz bele, de ha engedem, hogy a magad feje után élj, elveszel. Verés a fiúnak, szidás a leánynak, szigorú szó a szolgának – aki így cselekszik, az cselekszik helyesen.” (Ahikár tanításai)

Lehetséges kiemelt hold nap(ok): tudja, hogyan fejezze ki magát, hogyan érje el célját erővel és bátorsággal. Nem újdonság, nyílt titok, hogy heves élharcosa a jognak, az elnyomottak védelmezője, ugyanakkor bizonyos vádló angyal képében is feltűnhet. A családi és azon túli események kapcsán tudatában van az erkölcsnek és a társadalmi értékeknek, koncepcióit igyekszik szeretteire és másokra is ráerőszakolni. Az ön tervei célravezetők, értelmesek, helyesen tud vitázni, de nagyon állhatatos a véleményeiben!  Ha választani lehet, hogy a magánéletét élje, vagy a közösségért dolgozzék, ebben nem érdekli sem az én személyes véleményem, de még a szakmai (asztrológiai) sem! Ráadásul még a közvéleményé sem! - , de sem engem, sem másokat nem tud megsérteni ezzel!  Előfordulhat, nekünk kell magunkba nézni: ön nyer, illetve nyerhet! Nem tetszik, hogy fejünkre tudja olvasni: a céltalan magánéletünk zavarja a munkájában és a sok lelki válság, a bizonytalanság nem az ön problémája, hanem össznépi dilemma. Ha mégsem így lenne, akkor fordítva – lássa be ön is, segít ezzel az emberiségen – népeknek elege lesz abból a kényszerhelyzetből, hogy az ön problémájával foglalkozzon…

Kiemelt napok: 2016. október: 23,28. november: 2,5,10,16,19.

 

OROSZLÁN (júl. 23-aug. 23.): „A helyes kormányzás alapja az erény.” (Kína őskorából)

Lehetséges kiemelt Nap nap(ok): magunk közt vagyunk: ön túlságosan kritikussá is válhat! Jó, hogy keresztüllát az embereken, jobban, mint azt kívánná magának. Igen kínos tud lenni, hogy vádló pillantás van a szemében, még ha egy szót se szól. Kellemetlen tud lenni ez a fajta tekintet, ahogyan azzal a rosszallását éreztetni tudja. Színház a világ, és „gyárilag” ön jó színész, ismeri az értékét a vállvonogatásnak, a gesztikulációknak, az arckifejezéseknek - és a hallgatásnak is. Akkor mi a helyes, mi legyen az erénye, és főleg hogyan? Önmaga kormányzása lesz a helyzet kulcsa! Ha tőlem hihető, hogy az ön jegye és a Skorpió derékba (90°-ra) kapják egymást, így itt-ott az emberek társasága nem felel meg mindig önnek. Elviekben, vissza fog vonulni magányába, melynek szentélyéből hat ökörrel sem lehet elvontatni, hát még, ha szántásra kellene kimennie. Kellemetlen, hogy képes melankóliába, szomorúságba burkolódzni, ami a belső békéjét fenyegeti. Nos, önmagával lesz jobbára elfoglalva – ha nem sok egy kicsit maga magának – akkor így boldog és nyugodt kapcsolatban lesz a négy fal között, még a szeretteivel is. Viszont dolgoznak, iskolában vannak így önállóságát saját otthonban (is) gyakorolhatja: állva, ülve és fekve akár… A nyugodt tevékenységet erre a hónapra önnek találták ki, csak meg ne erőltesse magát. Ha gondja támad, csak szóljon hangosan, hogy meghallja önmagát, mert aki segíteni tud a bajban és az adandó problémáján, ez csakis önmaga lehet…

Kiemelt napok: 2016. október: 23,28. november: 2,8,12,18,21.

 

SZŰZ (aug. 24-szept. 23): A test hordozója mindenkiben örök és sérthetetlen. Ne gyászolj hát senkit...” (Bhagavad Gitá)

Lehetséges kiemelt merkúri nap(ok): ebben a skorpió ciklusban olyan magasfeszültségű a természete, hogy robbanásveszély fenyegeti! Annyira körbejárja önmagát és a saját céljaira koncentrál, hogy nem jól bírálja sem önmagát, sem más embereket. Ez a fajta avítt attitűdje miatt könnyen összejöhet olyan rossz természetű emberekkel, akik nagyon megbántják – nem is ok nélkül. „Ami bent, az kint – ami fönt, az lent is megnyilvánul.” - Hermész Triszmegisztosz mondta! Most éppen ez a szlogen járja az ön esetében. Viszont, ha körültekintőbb lesz, és kevesebb figyelmet szentel saját céljainak és érzelmeinek, kifejleszti képességeit, energiáját, erejét és magnetikus varázsát dolgos emberekre koncentrálhatja, és nem „temetném a munkát”, akkor valóban sérthetetlen lesz/lehet. Kezdje előbb önmagával, és ebben az életszakaszában – ez nem jósda, majd kiderül, aminek ki kell derülnie - rossz eredményei, a véleménykülönbségek a szeretteivel, vagy hibás tervek, a súlyos terhek éppen ettől szépülhetnek meg és válnak, ill., válhatnak hasznossá és nemessé. Fel kell ismernie: semmi sem olyan, aminek és amilyennek látszik, most minden egy új és új kihívás! Sokszor emlegettem fel itt – máshol is lehet, de itt jobban érvényesül önnél – a cselekvés öröme ösztönözze, és hiba lesz/lenne siránkozni! Zárjuk azzal, hogy képességét állítsa tiszta szívből a mindennapok szolgálatába!

Kiemelt napok: 2016. október: 23,26,29,31. november: 3,6,9,12,18.

 

MÉRLEG (szept. 24-okt. 23.): „Az igazságot mindenki tudni véli, de mindenki csak a magáét. A sok fény viszálya – sötétség, s csak ahol egyetlen nap süt, van világosság.” (Su-king)

Lehetséges kiemelt vénuszi nap(ok): úgy ítélem meg, ezekben a napokban  önnek a legjobban arra lenne szüksége, hogy megtanuljon koncentrálni és különválasztani a céljait! Világos voltam, nemde bár? Van amikor túl könnyen veszi az életet, van amikor pedig tragikusan látja azt.  Kiváló megfigyelő, így megállapíthatja, hogy: vagy szerencsés és a dolgok maguktól sikerülnek, vagy nemtörődöm természete miatt megüti a bokáját. Most – én sem tudom mire vélni – a sikerre való belső hajtóerő hiányzik önből! Hol látványosságnak veszi az élete dolgait, hol pedig elbujdokol, mert rosszul néz ki a kirakatban. Többet és jobbat akar! Miközben – mások hiába mondják – mi lenne, ha csupán élvezné lazán az életet, és gyorsan alkalmazkodna az új körülményekhez, mint várná a sült galambot! Céljai és vágyai nem túlságosan fontosak, ha csak a kényelmet keresi, akkor vessen magára. Könnyen lehetne önnel boldogulni, ha nem avatkozunk bele a dolgaiba, mert hidegrázást kap attól, hogy valaki is beleszóljon a napi teendőibe. Ha nagyon makaccsá válik és észreveszi, hogy valaki irányítani akarja, akkor jusson eszébe: egy üres szépségnek és agyúnak nézik, felületes hozzáállásával  pedig nem csak magának árt, hanem a szeretteinek is…

Kiemelt napok: 2016. október: 22,27,30. november: 3,7,11,14,20.

 

SKORPIÓ (okt. 24-nov. 22.): „Az ember védekezhet a sors csapásai ellen, de tehetetlen a saját szenvedélyei által idézett szerencsétlenségekkel szemben.” (Ahikár tanításai)

Lehetséges kiemelt plútói nap(ok): önmaga sem lepődik meg (már) azon, hogy tudva tudom/tudva tudjuk, ön tud félni a legrosszabb dolgoktól a világon. El tudja azokat képzelni, és keresztülmegy a legnagyobb kínokon, mintha azok valóságosak lennének, miközben teljes testi, lelki és érzelmi nyugalomban ül a vaskályha/fűtőtest mellett. Lemozizza magában/magának, hogy ég a háza, lakása, lőnek minden felől, mindenki menekül, amerre csak lehet, vagy amerre lát. Nos, és mielőtt kiérkeznek, a katasztrófa elhárítók, ön egyszerűen közli velük: megoldotta, és köszöni a látogatásukat! Most mondhatja, hogy ne bohóckodjak, mondjam az igazat és feketén-fehéren! Önt, valóban – egészségesen – megérinti az emberek és a környezete (tömeg)nyomora, a menekülés szüksége  innen-onnan, de ugyanakkor foggal-körömmel harcol azok ellen is, akik visszaélnek ezzel a helyzettel. A jelek szerint nem tudni, hogy, s hogyan? Apró nüánszokon fog múlni, hogy merre is billen ki itt a mérleg nyelve. Ön lesz az, aki ha a legapróbb konfliktust is látja maga körül, a mélyére hatol és kinyomozza, amit ki kell nyomoznia. Miért? Nem akarja, hogy a hamu, vagy az avar alatt akár apró parázs is maradjon e hónapnak, vagy akár  az egész évnek a táptalaja alatt. Ha csődöt jelent be bármiben is, szívósan, kitartóan és erős akarattal azon van/lesz, hogy ebben olyan példaképpé váljon, az ne legyen egy olcsó tanmese kategóriája!

Kiemelt napok: 2016. október: 24,28. november: 1,5,10,17,21.

 

NYILAS (nov. 23-dec. 21): „Ha céljaidat alacsonyabbra tűzöd, az igazság útjáról letérsz.” (Babiloni bölcsesség)

Lehetséges kiemelt jupiteri nap(ok): nagy idegfeszültségek jellemzik, de tény, hogy a jelek alapján képes bármilyen fontos és népszerű dolgot végigvinni úgy, hogy még a nagy idegeskedéseket is közömbösíteni tudja. Az önállóság hogyan és mikéntje fontos momentuma lesz. Ennek ismeretére azért van szüksége, hogy érezze/tudja bízhat-e önmagában?

Tényleg önbizalom kérdése lesz a döntése, ha most valami arra kényszeríti, hogy véget vessen egy projektnek harcoljon-e, vagy fújjon-e takarodót?  Felismeri/ felismerheti – tőlem-e, vagy maga-magától – nap, mint nap újabb és újabb leckét kell megtanulnia az önbizalomból! Annak nem lesz most semmi gondja, aki korábban bőven megtanulta mi jelenti az önbecsülést.  Habár lesz párszor boldogtalanság érzete az elkövetkezendő napokban,  a túlhajtott önérzet, a szerénytelen magatartás, a túlzott nagyvonalúság, a túlzott optimizmus, a mértéktelenség így nem jelent hadiállapotokat, mert van önbizalma! Kihívásként tekint ezekre a sejthető veszélyekre. Most az önmagát motiváló időszaka következik, de bármilyen farizeus, vagy álszent magatartása kerékkötője lesz/lehet, ennyi!

Kiemelt napok: 2016. október: 26,30. november: 3,6,11,14,17,21.

 

BAK (dec. 22-jan. 20): „Az anyagi természettel való kapcsolatból származik a meleg és a hideg, az öröm és a fájdalom; mindez elmúlik. Viseld türelemmel.”  (Bhagavad Gitá)

Lehetséges kiemelt szaturnuszi nap(ok): ebben a ciklusban ön nagyon sok leckén megy keresztül érzelmi természetét illetően. Pontosítok, ez olyan, mint bárány a farkasok között. Most lesz önben bizonyos naivitás lelkesedéssel karöltve, mely nagyon sok csalódást és bánatot képes okozni. Hogyan? Nem kell máris pánikolni, hanem felfedezze fel – megjegyzések és észrevételezések nélkül -, hogy nem mindenki olyan egyenes, mint most ön. Hiba lesz megbízni abban a régi beidegződésében, melyet korábban elképzelt az emberekről, az életről, a szerelemről és emberi kapcsolatokról. Ezekben a napokban az új tapasztalatok valószínűleg megtanítják a gyanakvásra. Ez nem új, mondhatja! Mégis azt mondom, hogy úgy tekintsen az elkövetkezendő – főleg a kiemelt napokra – mi az, ami nagy konstruktív erőt ad önnek bármiben is, amiben éppen tevékenykedik. Idealizmusa gyakorlatiasabbá válik anélkül, hogy elvesztené a korábbi már bevált magas és építő színvonalát. Legyen akármilyen pénzügyi gondja, vagy hálátlan kiadása, adóssága, terhe, kára és még akár fösvénységgel is meggyanúsíthatják. Mégis mi az, ami önben – ebben a harminc napban - , hogy valóban konstruktív erőket mozgat meg? Érdekes lesz ez a ciklus, valóságos hegymenet!

Kiemelt napok: 2016. október: 26,30. november: 3,6,12,19,22.

 

VÍZÖNTŐ (jan. 21-febr. 19.): „A nők mosolya elfelejteti, hogy a tavasz rövid.” (Li-Taj-Po)

Lehetséges kiemelt uránuszi nap(ok): ön mindig szokatlan benyomást keltő személyiség, rendkívül népszerű lesz/lehet, ahogy egy pillanat alatt az ellenkezőjét is képes kiviteleznie. Ebben a hónapban meglepően beszédes és szókimondó kifejezőkészsége most elragadó bájjal is vegyülhet. Legyen az férfi, vagy éppen nő – hideg tél közeleg – ön mégis tavaszt hoz a fagypont állapotok alá került emberek körébe. Még valami, önnek szokatlanul „intenzív” lesz a humorérzéke. Szereti a meseszövést, és nagyszerűen el tudja mondani azt is, ami a kutyát sem érdekelné. Határozott megjelenése van/lesz  a jelek szerint, és csak önmaga tudja, hogy belül teljesen bizonytalan, amikor külsőleg a teljes magabiztosság látszatát kelti. Miért van ez? Talán, mert nem tudja elhatárolni magát és zavarba jön az emberek szokatlanul erős apátiájától és letargiájától.  Munkájában a váratlan esetek és zavarok, a szociális békétlenségek, a testi-lelki és érzelmi válságok (krízisek) másokkal ellentétben önt ösztönzik, a kreativitását mozgatják meg.  Mennyire igaz, vagy mennyire nem, ne legyen a vita tárgya – az asztrológia nem jósda, következtetés – minden azon múlik felismeri-e: ön jelen ciklusban egy üde folt lehet, akár hiszi, akár nem!

Kiemelt napok: 2016. október: 22,24,30. november: 1,8,12,18,21.

 

HALAK (febr. 20-márc. 20): „Tudni kell, hogy a gondolatok tömege, ami az ember számára a szellemet jelenti, az okok és okozatok sora, egyik a másikból táplálkozik, de mindkettő káprázat, s így elmúlik.”

Lehetséges kiemelt neptunuszi nap(ok): öntől szokatlanul,  nagy mennyiségű önbizalommal lesz felruházva. Most dívik a világ és az emberek iránti intuitív megértése. Nem hivalkodás lesz, nem veri nagy dobra, hogy jó passzban van, a környezete mintha érezné, van önben most valami plusz. Mielőtt azt hinné, hogy elszalad a ló önnel, és ha nem így látja önmagát, úgy is jó lesz. Az elégedettség érzete hatja át a mindennapjait, és nem kell félnie attól, hogy bármi is elbizakodottá teszi. Mindenről markáns véleményt alkot, érvekkel meg tudja védeni a helyzetét is. Hogy mi logikus, és mi nem logikus, az nem lesz fontos, hanem csak a győzelem érzése, ill., érzete. Csavarosan jár az esze, ami vitában elbizonytalanítja az ellenfeleit. A hatványozott Víz elemű tengely felerősíti önben az intuíció képességeit, és saját megérzéseiben vakon megbízhat. A Neptunusz most diszharmonikus, mégis az a furcsa helyzet állhat elő, hogy negatív tranzit fényszögei „hatása” a jelen állásban kedvezőbb, mintha az harmonikus fényszög lenne. Azaz ez, „lehozza önt a földre” az ábrándozásából és segítheti, hogy a vágyait realizálja.

Kiemelt napok: 2016. október: 23,25,30. november: 1,6,12,18,21.

 

Ebben az esetben is érvényes az az alapszabály, hogy aki tudja a születési Nap jegye mellett az ascendens, vagy a Hold csillagjegyét, bátran vegye bele az értékelés során hónapról-hónapra, vagy éppen a kiemelt napokon is.

 

Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

http://www.steinergergely.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/horoszkopja-elkesziteset-kerje-tolem....html

Információ:

skype: steiner.gergely

s.gergely@t-email.hu

steinergergely@gmail.com vagy +36-30-9391-338 telefonon.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.