Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KOS ÉS A SZENT GYÖRGY HAVA

2016.03.20

Papp Norbert: Tavasz születése

 

2016. ÉV ÁPRILIS HÓNAP SZENT GYÖRGY HAVA és JEGYRŐL-JEGYRE

 

2016. március 20-án 4:31-től 2016. április 19-én 16:32-ig!

 

 

...azért, hogy készen álljon mindig az "Újratervezésre!".

... irányt mutatok, hogy a maga dolgában eligazodhasson hónapról-hónapra.

....ajánlom, hogy aki tudja az ascendens, vagy a Hold csillagjegyét, vegye azokat is számításba.

...azt sem tartom kivetnivalónak, ha kíváncsi másokra az legyen akár a  szerette, vagy olyan valaki, akit eddig sem zárt a szívébe!

...ne feledje: „Mindenki úgy él, ahogy tud, nem úgy, ahogy szeretne…”

 

KOS (márc. 21.-ápr. 20.): feltehetően – nem hiba - más emberek baja nem különösen érdekli, habár látszólagos ellentmondás van ebben is, mivel  gyakran elvárja, hogy mások  meghallgassák az ön panaszait, melyet hosszú lére eresztve fog elmondani. Nem azért, mintha akarná, szükségét érezné, elvárná, vagy esetleg hasznosítaná a tanácsokat, hanem , mert annyira elmerül a saját problémáiban, hogy elvárja, mindenki más kész legyen ezeket meghallgatni, sőt még aggódást is érezzen miattuk. Jobb, ha megtanulja énközpontúságát másfelé irányítani és objektivitást tanulni.

Lehetséges kiemelt marsikus nap(ok): kiemelt napokon a jelek szerint kiváló megfigyelőképesség, kitartás jellemzi, valamint kedveli a sportokat és a játékokat. Kellemetlen lehet ön az számára, amikor rossz passzban elhamarkodott és bizalmatlan. Nem tudja elviselni a vereséget, hajlamos lesz a svihákságra. Ennek a következménye lehet, vagy lesz, veszekedés az anyagiak miatt. Akár eljárást is vonhat maga után egy korábbi gazdasági elővigyázatlansága, vagy elsietett kiadása. Más téma: olykor az energiaszintje bosszantóan rendkívül alacsony, így vigyáznia kell, nehogy megerőltesse magát. Hiba  lenne, vagy lesz többet tennie, mint amennyit nagyon muszáj, és közben próbáljon pihenni, lazítani. Jó esetben eredményes lesz itt-ott a konkurencia elleni harcában. Arról is kell szólni az intenzív ösztönző erői, a gyakorlatias befektető készsége, a pozitív alkotókedve, kezdeményező ösztönszerű tevékenysége, aktív kalandvágya minden jelzett kutyaszorítóból kihúzza/kihúzhatja. Minden jó, ha jó a vége!

Kiemelt napok: 2016. március 21,25,30. április 3,5,11,16,19.

 

BIKA (ápr. 21-máj. 20): jelek szerint kész felelősséget vállalni, széles válla lesz, azaz minden terhet el tud viselni. Jó esetben belátással van, ill., lesz minden és mindenki iránt. Mélyebben érdeklődik az emberek, a kultúra vagy az üzleti dolgok iránt. A fáma szerint jól ismeri a saját értékét és a képességeit, mellyel rabul ejti/ejtheti az embereket. A felsőbb körök és a tekintély dolgai is mély benyomást tesznek önre. Már az első napoktól számítva olyan státuszba kerülhet, vagy tekintélyre tesz szert, hogy ezzel másokra mély benyomást gyakorolhat. Tudja, hogy kell rendet rakni, de miután csökönyös, konok, és szent meggyőződése, hogy a törvényhozó több, mint a törvénytartó szerep, és ez  illik önnek, ezért az  „elszaladhat a ló” állapot sem kizárt. Nos, türelemmel, megfontolt szavakkal és természetes meggyőződéssel valószínűleg sikeres lesz bármilyen területen, minden más esetben nem!

Lehetséges kiemelt vénuszi nap(ok): érdekesség, hogy most a vissza nem igazán fojtott és felhalmozott erotikus erők dolgoznak önben. Ennek az érzésnek a fenntartása igazi kihívást jelent önnek. Lehet,most titkon, titkos szerelmi kapcsolatok miatt járatja az agyát. Ugyanakkor az egészséges odaadás vágya is jelen lesz azoknál, akik titkon ebben „utaznak”. Kérdés koordinátora – Vénusz – harmonikus, már többször írtam elemzések során nálam ez  az „ördög nem alszik kategóriája. Ha képtelen igazán és teljes szívvel  önzetlenül segíteni, szolgálni, vagy gondoskodni másokról ebben az időszakban, akkor inkább ne tegyen semmit – javasolhatom, de semmit meg nem tilthatok, semmire sem bátoríthatok. Később, majd erről az időszakról az maradhat meg a kiemelt napokon az emlékezetében: az hozta ki a legtöbb jót önből, amikor őszinte odaadással másokon segített és tette így a dolgát, mivel abból problémája nem származhatott, de ha valamilyen lelki, vagy más viszonzás reményében cselekszik, akkor viszont nem igazán! Valami, vagy valaki kedvezővé teszi a hivatásbeli eredményeit a személyes kapcsolatai, barátságai révén.  Javulások lesznek szakmai téren is. Ha  passzív érzelem dúl önben ez lagymatag állapotokat jelent szinte minden szinten!

Kiemelt napok: 2016. március 19,24,27,30. április 3,5,8,10,16,19.

 

IKREK (máj. 21-jún. 21): olyan lesz, vagy lehet a magánélete, mikor is kevés embert fogadhat most el. Neheztelhet rám, hogy ilyeneket írok… Viszont, én csupán eszköz vagyok, s nem kívánok senkiről  több „bőrt” lehúzni, hanem kijelentem: álljunk meg egy polgári szóra! Miért is? Ön akarva-akaratlanul is hajlamos lesz a nagyzási, vagy akár üldözési mániára,vagy akár arra, hogy elhiggye, pl. a Föld nem gömb alakú, vagy  kétségbeeshet, ha fekete macska megy keresztül az úton. Valami furcsa vegyüléke az irracionálisnak a teljesen ésszerű és világos dolgokkal, de azért a valósággal olyan szoros a kapcsolata, hogy ezek a furcsaságok csupán csak színessé teszik valahol az egyéniségét. Mi lenne a helyes? E ciklusban szüksége van egy olyan valakire, aki két lábon áll  ön körül, de három lépésen belül, ezzel  szigorú logikai fegyelemre készteti, és a pontosság iránti érzéke kifejlesztésére serkenti, nehogy lelépjen a földi valóság talajáról, vagy elbohóckodja a dolgokat. Fog ez menni? Persze, miért ne menne, hisz ön ért a szóból…

Lehetséges kiemelt merkúri nap(ok): miről is van szó, hogy közös nevezőre jussunk, miközben azt teszi/teheti, amit jónak lát és gondol. Nos, jó esetben az intellektusa anyagi-fizikai irányultságú lesz, leginkább az érzékszerveivel tájékozódik. Kiemelt napokon látva és érzékelve a veszélyt a kommunikációja szívélyes, mert meg akarja őrizni (birtokolni akarja) a kapcsolatait. Mindig türelmesen kivárja a megfelelő alkalmakat, lehetőségeket, de akkor is nehezen lép,meglehet fél, hogy hibázik. Alapjáratban nem lassú felfogású,nem rugalmatlan, de most a jó érdekében így komótosan, de megbízhatóan szerzi meg ismereteit a dolgait illetően. Véleménykülönbségei lesznek ugyan a családból eredően, de ugyanakkor szövetségest is talál a problémáját illetően a szülői házból, vagy olyan valakitől, akinek van/lehet beleszólása az életébe. Sokat tanul a múltjából, és a szellemi frissességét is megőrzi ehhez. Ez lesz a megmentője a korrekciókban, mert sok mindent át kell ebben a ciklusban értékelnie.

Kiemelt napok: 2016. március 20,25,28,31. április 2,5,7,11,16.

 

RÁK (jún. 22-júl. 22.): tetsző-látszó kompromisszumot köt – nem biztos, hogy jellemhiba! Feltehetően azért, hogy megértse, mit akar a másik, ám, de végül is megy a maga útján. Hidegvérrel képes fogadni a dolgokat - nem haraggal -, a kiemelt napokon, ami lehet jó is, vagy nem. Szent-György havában, meg amúgy is összességében nem igazán hisz semmiben, főleg az emberekben, de hisz abban, hogy elő/kiszedhet olyan dolgokat belőlük úgy, hogy a másik észre sem veszi, hogy vizslatják. Mire jó ez? Fogalmam sincs, én már semmin sem lepődöm meg, ami emberből van, belőle születik. Okom van feltételezni, hogy a saját  igazságérzékét teszteli az emberek és a maga állításai közt, kinek, hogyan is  működik az érzéke a jóhoz és a rosszhoz. Vagyis, hogy a kiemelt napokon belemegy a sűrűjébe, akár a veszélyes konfliktusokba is, hogy felmérje önmagát és persze környezetét egyaránt.

Lehetséges kiemelt Hold nap(ok): ahogy említettem  – tudatos-e, vagy tudattalan –, derékba kapja a dolgokat, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Korábbi félelmeit sutba vágja, most semmi és senki sem szent, de az is igaz, nem visz magával láncfűrészt, vagy ollót. Mindenkinek jogában áll felmérnie egy évben, akármelyik hónapban mennyi a tűrőképessége, és mit képes kibírni, meddig mehet el valamiben, valakivel kapcsolatban. Így feltehetően górcső alá került milyen az összhang a munkatársakkal és milyen az együttműködés önök között. Megértőek-e a nők önnel kapcsolatban, és életerős teljesítő képesség kinél van a pincében, vagy ki jár éppen a padláson. Miért kell tudnia ezt? Nos, ahol a Hold a dolgok irányítója ott mindenkinek számolnia kell azzal, hogy óráról-órára változik a helyzet. Ki és mi a fontos, mit állított tegnap, ma mást fog, holnap meg ki tudja mit még. Ez jellemhiba lenne? Nem! Felméri önmagát, s persze környezetét egyaránt. Ide illik ez is épp: „Az embernek egyféle rangja van, a jelleme.” (Márai Sándor)

Kiemelt napok: 2016. március 21,26,29. április 3,5,12,14,17,19.

 

OROSZLÁN (júl. 23-aug. 23.): ebben a hónapban úgy fest, hogy tud bánni az emberekkel,mivel az a célja,hogy azok az ön  személyes terveinek megfelelően cselekedjenek, akkor is, ha ez nem mindig felel meg a többiek céljainak. Sok önzés van/lesz ebben - talán nem is egoizmus, hanem egy Oroszlán nem lehet más, ez nem is újdonság. Az is igaz lesz/lehet, jól tudja, kit és mi tesz boldoggá. Elképzelhető, hogy saját érdekét mindig fölébe helyezi mások szükségletének, ugyanakkor azt érezteti a környezetével -  a kiemelt napokon minden bizonnyal nagyobb hangsúllyal-,  mintha ön lenne a világon a legjobb és legsegítőkészebb lélek. Szent-György havában is, mint mindenkoron szereti az otthonát és mindent, ami ezzel kapcsolatos. Ebben a ciklusban most olyan kötelezettségeket vállalhat be, ami eltávolítja a szeretteitől. Az önállóság, eredetiség és ötletesség benyomását kelti végig majd, még akkor is, amikor belül bizonytalan és nem tudja, hogyan érlelje meg magában az önállóság, eredetiség és ötletesség képességeit.

Lehetséges kiemelt Nap nap(ok): ez most olyan ciklus lesz/lehet, amikor utolérheti a Sors adta cselekedetei eredményeivel való szembesülést. Olyasmi lehet, hogy amit még nem fejezett be, az a  látókörébe kerül, ezeket az ügyeket most le kell zárnia. Valószínűleg, személyes megvilágosodást élhet meg akár, amennyiben önként korlátozza magát abban, hogy nem ön a világ közepe. Viszont amennyiben csak álmodozik, az nem ugyanaz, hogy követi tudattalan bölcsességét, e kettőt nem moshatja össze. Szó lehet arról is, hogy  önmagát teszi áldozattá, és ezzel másoknak segít. Feltehetően, több szimpátia és együttérzés van önben mások iránt, mint máskor, és talán felkérve érzi magát arra, hogy tegyen végre valamit a nagyobb egész érdekében. Az élményanyagának oka pszichológiai lesz/lehet, a jelekből ítélve csendben tevékenykedő, ám így is nagyot szóló az. Talán szerény erőgyűjtésében egy laza ötletesség adja az elismerést. A nagy tett, az önmagába merülésből születik. Idegen anyagi segítség – nem megszokott dolog itt – most ebben a hónapban éppen jól jön/jöhet.  Hogyan? Eredetien, vagyis egy nem várt kisegér is kihúzhatja a pácból…

Kiemelt napok: 2016. március 19,22,27. április 3,5,9,15,18.

 

SZŰZ (aug. 24-szept. 23): ebben a harmincegy napban félelmetesen nagy lesz/lehet az önérzete. Ez néha nem észrevehető, de nem is lesz harsogóan kirívó sem. Alapjáraton nem szereti a személyének szóló népszerűséget, de innen „üzenem” - a horoszkópban az van, ami látszik, s nem az, amit látni szeretnénk Szent György havában szüksége van rá, hogy direkte érezze, környezetében elismerik az értékét. Mint azt tudja, vagy sejti/sejtheti, nagyon sokféleképpen lehet megeleveníteni: lehet tolakodó és reformer, vagy diplomatikus és tapintatos, ez majd kiderül! Az alapmotívum mindig ugyanaz: környezetének jó véleményét akarja elnyerni, és kihasználhatja a jó eszközöket, melyeket a mindennapok nyújtanak önnek, főleg a kiemelt napok magasságában. Ebben a ciklusban erősen nyomatékosítom, hogy az opportunista attitűdjei fognak dominálni – asztrológiailag mindenképpen. Veheti ezt így is, veheti úgy is! A lényeg, mindenben a jó cselekvés öröme ösztönzi-e, és meg tud-e  menekülni valamiben  a megbélyegzésektől?  Nos, most erősen szüksége lesz mások jó véleményére, hogy megszerettesse  magát az ön  körül lévőkkel, akik régről jól ismerik az  értékeit és szeretik is…

Lehetséges kiemelt merkúri nap(ok): az a nagy harci helyzet, hogy a Kos-Szűz tengely quinkunx (nevelő fényszögben 150°) iskoláztatás lesz, de rossz az, aki rosszra gondol. Éppen a híres, nevezetes egészséges önérzete segíti/segítheti át a holtponton. A kiemelt napok magasságában szubjektív módon jó maga állapíthatja meg mindezt, ön az alkalmazott tudományok mestere, a rendteremtő és hibaelhárító. Kifelé kritikusan kommunikál, ám önmagával is nagyon kritikus. Leginkább azt tanulja meg, aminek gyakorlati haszna és értelme van, de azt most nagyon alaposan. Igaz, az is megtörténhet, hogy nem. Kapcsolataiban - leginkább személyes, vagy üzleti, de lehet akár munka ügyrendbeli - rugalmasan alkalmazza, vagy alkalmazhatja a korábbi logikus ismereteit. Értelmes, dolgos és megbízható embert jelöl, akinek most valóban segítő feladatokat kell ellátnia a másik, mások felé, ha igaznak tűnik az állítás szüksége lesz mások jó véleményére! Most a zavaros magánügyei, pl. „üzlet előbbre való a házasságnál”, tán perbe foghatják a kinyilatkozásai, érdekpolitikája miatt. Ilyenkor van az, hogy szeretnék konkrétan sokat és nagyokat tévedni. Ha nem, akkor is én szóltam!

Kiemelt napok: 2016. március 19,21,25,28,31. április 1,3,5,11,13,17.

 

MÉRLEG (szept. 24-okt. 23.): erősen tudatában lesz a saját értékeinek. Okkal tételezhetem fel a konfigurációból, hogy ön most határozottan törekszik arra, hogy ismertté tegye azokat a környezete, némi túlzással a világ előtt is. Meglehet, hogy üzletben utazik, kellemes, előzékeny és udvarias benyomást fog kelteni a piacon. „Köztudottan” szereti a pénzt, de most valaki megnyom egy gombot önben, az emberek, az elképzeléseik és az alkotások kevesebbet jelentenek ön számára, mint az anyagiak. Sokan e jegy szülöttei közül most az otthonuknak szentelnék magukat, legyen az nő vagy férfi. Most jó házastárs lenne/lehet, jó kapcsolatot teremthet a párjával, kölcsönös elismerésre és odaadásra alapítva a dolgaik menetét. Uralkodója harmonikus, de ez nekem mindig gyanús. Nos, a túlzó és a nyájas, mézes-mázas kedvességének meglehet oka lesz, vagy van. A féltékenység az okkal, ok nélkül is. Ez most is, ahogy a múltban is örök kerékkötője volt, ill., lehet. Még akkor is, ha ön ad okot rá, vagy akkor is, amikor önnel teszik, elveszti/elveszítheti a kontrollt. Így lesz? Ez nem jósda, nem szentírás, következtetés, vagyis: kezdje önmagán a mustrát!

Lehetséges kiemelt vénuszi nap(ok): uralkodója zömmel szemben fog állni az ön csillagjegyével és ebből következtethetek arra, hogy szemből lesz a kihívás, ami jobb, mintha derékba kapja. A felvezetőben kifejtettem, hogy mi a pálya, így már mérlegelések nélkül a kiemelt napokon maga is felismerheti elég egyértelműen, hogy mi a helyzet. A szórakozásokban és a szerelemben olykor szertelen lehet, de csak nagyon rossz esetben közönséges. Jó érzéke van ahhoz, hogy mikor, mit és hogyan tegyen. Tehát, azon a sínen jár, ami az erőssége. Ha a natális (születési) kártyán a Vénusz ebben a házban helyezkedik (szemben), tudnia kell, hogy ez kiváló pozíció a jó házassághoz és jó az üzleti társulásokhoz is. Tehát, ha panaszkodik a dolgokra, vagy éppen dicsekszik nem éri meg, mert mindenki tudja, jól megy a szekér és – tudatosan-e, vagy tudattalanul – nem azt mondja, amit le sem lehet tagadni, akkor akár a közutálat tárgya lesz. Jóból is megárt a sok, tehát akkor teszi helyesen, amikor a saját mesterkélt viselkedéséből visszacsippent. Ez egyben jó pozíció a színészeknek, énekeseknek és politikusnak, vagyis minden olyan személynek, aki a hangját használja (jókor, jó időben, jó helyen szól) a munkájához, mert biztosítja a „népek” szeretetét.

Kiemelt napok: 2016. március 1,21,28,31. április 1,5,8,12,16,19.

 

SKORPIÓ (okt. 24-nov. 22.): nekem úgy tűnik, hogy bármilyen engesztelhetetlen harag dúl is a lelke mélyén, sohasem fordíthatja el önt a becsületes és tisztességes szemlélet útjáról. Jó maga is tudja, hogy a belső értékei gyakran nehezen találnak viszonzást a külvilágban. Belátja, ez a hónap mottója, hogy momentán nem alkalmas az emberek vezetésére, irányítására, csak a végrehajtó szerepekre, amelyekkel kötelességtudatát, vagy szolgálatkészségét bebizonyíthatja, igazolhatja. Be is éri evvel, és a kiemelt napokon bizonyára nem érzi kényszerítve magát, hogy megőrizze a függetlenségét. Most csak olyan felelősséget vállal valamiért, vagy valakiért, amit nem lesz muszáj. Azonban most is gyakran azt hiszi, ha jól is végzi a munkáját, jutalmat nyer érte, mégis kétségbe ejti, vagy megzavarja, és úgy gondolja, hogy kevésbé értékes emberek ravaszul kihasználják. A jelekből én is hiába mondanám ez így nem igaz, a saját árnyékát látja mindenben és mindenkiben. E hónapban olyan embert is takar, aki véka alá rejti kincseit…

Lehetséges kiemelt plútói nap(ok): a hétköznapokban visszatükröződnek a szűkebb mindennapi élet vonatkozásai pl. a testvérekkel, rokonokkal, szomszédokkal való érintkezés. Valakitől/valakiktől végső és végleges búcsút fog venni, másokkal még szorosabbra fogja vonni a köteléket. Nem félek attól, ha tudatom, vagy tudatnom kell a romboló, pusztító erőkifejtése szóban és írásban egyszerű mindennapi házi feladat lesz egyesekkel az érintkezése során. Ugyanakkor, mivel nem ijed meg az árnyékától, olyan finoman is érzékien tudja kifejteni a véleményét, hogy észre sem veszik, hogy valójában a felmondó levelüket vették. Más esetben örök hűséget és barátságot fogadnak önnek, mert „fején találta a szöget” a habozót illetően. Gond lehet, hogy a közlekedésben hajlamos a túlzott kockázatra, és ott elég egyszer hibázni. azt vissza nem lehet csinálni. A körülmények próbára teszik, de általában lelkiismeretesen helytáll – ennyi!

Kiemelt napok: 2016. március 20,23,28. április 2,5,8,13,16.

 

NYILAS (nov. 23-dec. 21): most a privát életében (belső létezése) fokozatosan annyira elkülöníti magát véleményben, gondolkodásban és életmódban, hogy nagyon magányossá válik. Feltűnően érzékeny lesz/lehet. Fél, hogy megbántják, ha kapcsolatba lép a környezetével. Magam is keresem, mi lehet az oka, hogy bátortalan és visszahúzódik az összejövetelektől. A régi énje változatlan és sértetlen marad (örök optimista pl.), és különleges esetekben tapintata és érzékenysége képes arra is, hogy önmagát is kihúzza a pácból. A kivitelező ereje bár kissé gyenge, és ez lesz/lehet a megmentője, hogy az ártó és ártalmas részletekben mégis nagyon erős a problémák kiiktatásában. Szellemileg gyors, jó felfogású, intuitív, majdnem misztikus hittel a megérzéseiben; és amikor érzelmileg érintett, megérzései általában beválnak. Összességében nem kell félteni önt, s remélem a kiemelt napokon felismeri ezek csak állomások, most szüksége van/lesz arra, hogy szilárdan kapcsolódjék a valósághoz!

Lehetséges kiemelt jupiteri nap(ok): erre varrjon gombot! Az uralkodó bolygóját áldhatja, de igaz az ellenkezője is. Meglehet, többet lesz aktívabb, és több pozitív ösztönzést kap. Talán még keresni is többet fog, mint általában. Nagyszerű időszaka lesz ez a kreativitásának bármely törekvésében. Miért ez a feltűnő kettősség? Magam sem értem, de tudom, amikor a Jupiter „látja”, hogy a kegyeltje nehéz helyzetbe van/került – ez nem jósda, nem szentírás – nem hagyja veszni. Kár lenne várnia a sült galambot, de tény, hogy akinek árt, annak nagyon... Így maradjon szerény és alázatos a sorsa iránt, és nem nagy kérés ez a Jupitertől. Mi a kettő között a különbség? Nos, aki nyakra-főre kiadásokat csinál élvezetekre, mértéktelen, ha bőszen „világfi”, erkölcstelen mulatozó az a vesztes kategóriába sorolta magát. Aki értett a szóból, annak most a szerelmi élete, a gyermeke öröme és gyermekiessége kárpótolja, és ha nem spekulációban utazik, akkor elégedett lesz a hó végén!

Kiemelt napok: 2016. március 20,24,28. április 2,5,9,16,19.

 

BAK (dec. 22-jan. 20): most mindenről és mindenkiről erős a véleménye, érvekkel meg tudja védeni a helyzetét. Ebben a hónapban, és feltehetően a kiemelt napokon eléggé látványosan a logika nem olyan fontos önnek, mint a győzelem. Csavaros, és momentán (fel)forgatós esze van, lesz/lehet, ami kétségbe ejtheti embertársait a vitákban. Főleg akkor, ha ráadásul elég bolondok azt gondolni, hogy önt le tudják győzni ész okokkal. Különösen érzékeny lesz, érzelmileg fogékony és meglehetősen birtokló természetű. Nem bírja elviselni, ha az érzelmeit nem értékelik eléggé. Félő, hogy szerelem dolgában valakitől, valamiért gyűlöltté válik és az érzelmek végletei között hánykolódik. Keresem az okot – asztrológiailag, persze – hogy mitől és miért gyanakvó, miért ravaszkodó, különösen magánügyekben. Mint a Skorpió esetében is az a nyerő, amikor a „képébe mondom” mi a nem frankó, mert csak így tudja ön is maga-magától, s magában lerendezni azt ami, és aki bántja. Kivitelező csoporthoz tartozik, és most akkor itt a nagy lehetőség…

Lehetséges kiemelt szaturnuszi nap(ok): ebben a ciklusban az „eredettel” kapcsolatban lesznek fejlemények,  fontos lesz a származása (mit örökölt pl. egészségügyileg egyik ősétől), vagy a családi dolgok, és a konkrét lakásviszonyokkal, saját otthonnal, földbirtokkal kapcsolatban le kell ülni a tárgyalóasztalhoz. Egyeseknek házvásárlással, másoknak építkezéssel, vagy családi hagyománnyal kapcsolatos ügyeket kell tisztázni egyszer, s mindenkorra. Téma lehet, vagy lesz egy-két házi kényelmetlenség, vagy vagyoni veszteségek ügye, s elszakadás egy hozzátartozótól. Meglehet, hogy egy elidegenedést kell csírájában elfojtani, vagy elrendezni túlzó/túlzott életaggodalom nélkül. Nem olyan sötét a helyzet, mint amennyire látszik, csak hát – ez nem szentírás – az a tapasztalat, a Szaturnusz az ön esetében olyan helyen horgonyzott le, hogy lesznek dolgok, aminek megbeszélése nem tűr/nem tűrhet halasztás. Meglehet, a nagyok úgy oldják meg, hogy: egyszerű az egész! Úgy legyen! Ha nem, akkor nem, ez már egyéni szociális probléma…

Kiemelt napok: 2016. március 20,21,28. április 2,5,7,10,18.

 

VÍZÖNTŐ (jan. 21-febr. 19.): a Kos havában, a Sors önt egy határozott és jól ellenőrzött cél felé vezeti. Idealista természetét elirányítja a személyes dolgoktól valamilyen határozott nagy ambíció felé, senki és semmi nem állhat útjába. Szenvedélyének és nehezen befolyásolható természetének nem lehet most határt szabni. Az nem gyakran történik, hogy sikertelenül áldoz valamire időt, ám ha kissé gyanakodvó kisebbségi komplexus keríti hatalmába, akkor összezavarodik/összezavarodhat. Mi van, ha most tudja, hogyan is érdemes valamiért küzdenie? Egyik esetben elkényeztetett gyermekként „mutatkozik”, kapkod oda –vissza. Másik esetben igényeket támaszt azokkal szemben, akik önnel együtt vágynak a sikerre. Nagy erőssége gyermeki pózban ugyanúgy, ahogy egyéniségként, hogy tántoríthatatlan céltudatossággal, a szükséges energiával megvalósítsa, amit a fejébe vett, és képességeivel általában mindig el is ér ezt-azt. Nos, akkor bárhogy is legyen, e hónapban vagy bohócot csinál magából, vagy ön egy zseni…

Lehetséges kiemelt uránuszi nap(ok): ez az állás – egy dolog – önnél egy felfokozott függetlenségi vágyat, eredetiséget, találékonyságot jelez. Nem mondtam újat, hisz szinte mindig ez van, jelzem energikus, nyughatatlan, állandóan változtató természetű. Váratlan tettek és heves reakciók, éles ész és hatalmas tettvágy jellemzik. Most sem tűri a korlátokat, minden kötöttség zavarja. Ön esetében, nem ritka, hogy önuralom nélküli, összeférhetetlen, fölényes és tapintatlan személy, aki valójában így önmaga ellensége tud lenni. Uralkodója most olyan szektorban van, ahol jól érzi magát, támogatja a gondolkodást, de a teljes szellemi szabadság birtokában asztrológiailag rendelkezésére áll. Vagyis, hogy mint egy vízöntői szülött eredetisége, jó értelmi képessége, becsvágya, kutatói, tudományos és analitikus hajlama megmutatkozik a munkájában, annak semmi köze sincs a Nagycirkuszhoz (ott is van ide illő tudás, de nem ez a téma most). Azzal zárom, hogy ön jó termelési módszereket, jó szervezői attitűdöket mutat fel, vagy válságokat és kríziseket; érdekes lesz önt feltűnés nélkül követni…

Kiemelt napok: 2016. március 21,26,29. április 5,8,13,16,18.

 

HALAK (febr. 20-márc. 20): meglepi a hír, de nincs mit tenni, mert a horoszkópban az van, ami látszik s nem az, amit látni szeretnénk. Bár nagyon kedves, de nem kelti a melegszívű ember benyomását, hoppá! Most valami, vagy valaki teljesen képzelgővé és gyakorlatiatlanná teszi a dolgokban, főleg személyes dolgaiban, ha nem száll le a földre. Fizikailag aktív, szeret utazni és valószínűleg mindig úton van/lesz. Hajlamos az idegességre, felindulásra és lendületességre. Akaraterejével ugyan képes rendbe hozni minden személyes problémáját, de mialatt megoldja ezeket, nagy adag öndramatizálást produkál, ami lehetséges, hogy hátráltatja az ésszerű megoldás folyamatát. Meg kell tanulnia, hogy ne vegye túl komolyan a magánéletét, akkor több sikere lesz/lehet…

Lehetséges kiemelt neptunuszi nap(ok): az elhatározottság, eltökéltség, a tetterő, a jobbító szándékú tenni akarás jellemzi. Éppen a praktikum érzéke miatt inkább példát mutat, mint beszél. Most kellemes, a társaságot szerető, és az által kedvelt, a természetet és a természetességet előnyben részesítő egyén. Az érzelemvilágában az önzés és a magamutogatás is megmutatkozhat. Ritka, hogy nagyobb csalódástól mentes lehessen az élete, de az is csalódásnak számít, ha most olyan területre kerül, ahol nem élheti ki derűs hajlamait. Jó nevelői, előadói és oktatói képességekkel rendelkezik. Akiket szeret, azokat sikerrel ösztönzi képességeik legjobb kifejtésére. Gáláns attitűdöket vesz fel, a saját és az emberek érzelemvilág-megnyilvánulásait szokatlan külsőbe öltözteti, és mindez önmagában már elegendő a tartalmi jelentés iránt érdeklődőknek. Jellemző, hogy gyakran önmaga sem lesz tisztában ilyetén érzelmeivel. Érzéki érzelmesség jellemzi a hétköznapjait.

Kiemelt napok: 2016. március 19,22,27,31. április 1,5,7,11,17,19.

 

 

Ebben az esetben is érvényes az az alapszabály, hogy aki tudja a születési Nap jegye mellett az ascendens, vagy a Hold csillagjegyét, bátran vegye bele az értékelés során, aki ismeri a horoszkópja melyik Házában áll még pl. a Nap, vagy a Hold és a csillagjegye uralkodó bolygója, pl. Kosnak a Mars, így is számításba veheti az érdekesség kedvéért.

 

Az írások Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezik, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

Információ:

s.gergely@t-email.hu

steinergergely@gmail.com vagy +36-30-9391-338 telefonon.

2016.03.21-án 2. nap megtekintették: 140

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.